Menselijke Professionaliteit en Professionele Menselijkheid

Missie en visie

Missie (onze identiteit)
Zorggroep Perspectief richt zich op mensen met een psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of verslaving. Zorggroep Perspectief biedt cliënten deskundige ondersteuning en begeleiding zodat ze komen tot een grotere mate van zelfstandigheid, maatschappelijke zelfredzaamheid en individuele onafhankelijkheid. Professioneel opgeleid personeel stelt met de cliënt doelen op die gebaseerd zijn op de toekomstwensen van betreffende cliënt. Deze doelen worden geconcretiseerd naar aanleiding van de gestelde resultaatgebieden in het indicatiebesluit van de Gemeente. De doelen worden SMART geformuleerd en met duidelijke werkwijze opgenomen in het begeleidingsplan van de cliënt. Onze begeleidingsplansystematiek zorgt ervoor dat de vooruitgang minimaal elke zes maanden wordt geëvalueerd en de doelen worden bijgesteld en/of aangepast. Ergo, elk half jaar is er een actueel overzicht van het verloop van de ontwikkelingen. De begeleiders van Zorggroep Perspectief blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied door (bij- en na-) scholing, training, coaching en intervisie.

Kernwaarden
De kernwaarden die Zorggroep Perspectief hanteert zijn:

  • Professionaliteit
  • Respect
  • Transparantie
  • Betrouwbaarheid

Normen
De normen
die Zorggroep Perspectief hanteert zijn:

  • Goed opgeleide, betrokken medewerkers
  • Cliënten worden benaderd met inachtneming van hun eigenheid
  • Cliënten worden benaderd, rekening houdend met hun, van de hulpverlening, afhankelijke positie
  • Medewerkers waken over de privacy van cliënten en handelen alleen met of met medeweten van de cliënt
  • Medewerkers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen

Visie
Met name de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn voor Zorggroep Perspectief van groot belang. Zorg is tot een product gemaakt dat je kunt kopen. Sociale inclusie is een nobel streven dat de laatste jaren geworden is tot een checklist vol bezuinigingen. Empowerment gericht op krachtzorg is dan ook waar Zorggroep Perspectief in gelooft. Sociale inclusie maar dan wel op een verantwoorde manier. Mantelzorgers kunnen veel, maar vallen om door de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en de sociaal emotionele druk. Niet iedereen is verpleegkundige of persoonlijk begeleider. Dat vereist nogal wat. De toekomst ten aanzien van sociale inclusie zal naar verwachting een steeds gevarieerdere hulpvraag opleveren die met beperkte middelen beantwoord moet worden. De focus van Zorggroep Perspectief ligt dan ook op empowerment.

De kernkwaliteit van Zorggroep Perspectief is dat we volgens een heldere methodiek een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de cliënt. Zorggroep Perspectief kan cliënten op die manier ondersteunen in de opbouw van een leven dat maatschappelijk geaccepteerd, verantwoord en waardevol is. Bij Zorggroep Perspectief staat samenwerken centraal, want wie niet ‘wil’ moet vooral niet ‘doen’. Wie wel wil krijgt onze ondersteunende samenwerking. Op die manier draagt de cliënt eigen verantwoordelijkheid. Cliënten en hulpverleners, maar ook de organisatie, behoudt op deze manier zelfrespect.

Contactgegevens

Bezoekadres
Oosterbroek 1

9761 TG Eelde

Postadres
Postbus 203
9760 AA Eelde

0592 - 300249
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.