Met de mens als startpunt, duurzaam geluk bereiken met persoonlijke begeleiding.

Missie en visie

Menselijke Professionaliteit en Professionele Menselijkheid

Onze Missie (identiteit)
Zorggroep Perspectief richt zich op mensen met een psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of verslaving. We bieden cliënten deskundige hulpverlening en begeleiding zodat ze komen tot een grotere mate van zelfstandigheid, maatschappelijke zelfredzaamheid en individuele onafhankelijkheid. Professioneel opgeleid personeel stelt met de cliënt doelen op die gebaseerd zijn op de toekomstwensen van betreffende cliënt. Deze resultaatgebieden worden geconcretiseerd naar aanleiding van de gestelde doelen in het indicatiebesluit van de Gemeente. De doelen worden SMART geformuleerd en met duidelijke werkwijze opgenomen in het begeleidingsplan van de cliënt. Onze begeleidingsplan systematiek zorgt ervoor dat de vooruitgang minimaal elke zes maanden wordt geëvalueerd en de doelen worden bijgesteld en/of aangepast. Ergo, elk half jaar is er een actueel overzicht van het verloop van de ontwikkelingen. Onze begeleiders blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied door (bij- en na-) scholing, training, coaching en intervisie.

Onze waarden en normen
De kernwaarden die we hanteren in ons dagelijks werk zijn:

  • Professionaliteit
  • Respect
  • Transparantie
  • Betrouwbaarheid

De normen die we hanteren in ons dagelijks werk zijn:

  • Goed opgeleide, betrokken medewerkers
  • Cliënten worden benaderd met inachtneming van hun eigenheid
  • Cliënten worden benaderd, rekening houdend met hun, van de hulpverlening, afhankelijke positie
  • Medewerkers waken over de privacy van cliënten en handelen alleen met of met medeweten van de cliënt
  • Medewerkers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen

Onze Visie
Met name de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn voor Zorggroep Perspectief van groot belang. Zorg is tot een product gemaakt dat je kunt kopen. Sociale inclusie is een nobel streven dat de laatste jaren geworden is tot een checklist vol bezuinigingen. Empowerment gericht op krachtzorg is dan ook waar wij in geloven. Sociale inclusie maar dan wel op een verantwoorde manier. Mantelzorgers kunnen veel maar vallen om door de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en de sociaal emotionele druk. Niet iedereen is verpleegkundige of persoonlijk begeleider. Dat vereist nogal wat. De toekomst ten aanzien van sociale inclusie zal naar verwachting een steeds gevarieerdere hulpvraag opleveren die met beperkte middelen beantwoord moet worden. De focus van Zorggroep Perspectief ligt dan ook op empowerment.

Onze kernkwaliteit is dat we volgens een heldere methodiek een samenwerkingsovereenkomst aangaan met cliënten. We kunnen hen op die manier ondersteunen in de opbouw van een leven dat maatschappelijk geaccepteerd, verantwoord en waardevol is. Samenwerken staat centraal want wie niet ‘wil’ moet vooral niet ‘doen’. Wie wel wil krijgt onze ondersteunende samenwerking. Op die manier draagt de cliënt eigen verantwoordelijkheid. Zo behouden hulpverleners en cliënten, maar ook de organisatie zelfrespect.

Contactgegevens

Bezoekadres
Brunelstraat 77
9404 KB Assen

Postadres
Postbus 715
9400 AS Assen

0592 - 300249
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.