Menselijke Professionaliteit en Professionele Menselijkheid

Klachtenreglement

Iedere zorgaanbieder is verplicht de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Zorggroep Perspectief hanteert hiervoor een klachtenregeling. Deze voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel de Wkkgz.

Onvrede over de zorgverlening kan om verschillende redenen zijn. Wij vinden het belangrijk dat cliënten daarover hun beklag kunnen doen. Natuurlijk zien wij het liefste dat u de onvrede eerst bespreekt met de betrokkene(n), nog voordat uw ongenoegen een klacht wordt. Bieden deze gesprekken voor u geen oplossing, dan kunt u uw klacht middels een klachtenformulier indienen bij Zorggroep Perspectief. De klacht zal behandeld worden door de Algemeen Manager. Indien de behandeling van de klacht voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg, waarbij Zorggroep Perspectief is aangesloten.

Spelregels bij een klacht:

  1. De klager bespreekt de klacht eerst met de betrokkene(n).
  2. Blijft de klacht bestaan, dan vraagt de klager bij de begeleiding/kantoor het klachtenformulier en stuurt deze naar Zorggroep Perspectief (Postbus 203, 9760 AA Eelde).
  3. De Algemeen Manager coördineert/onderzoekt de binnengekomen klacht.
  4. De Algemeen Manager zorgt er voor dat de betrokken partijen gehoord worden en behandelt de klacht op basis van meerzijdige partijdigheid.
  5. Bij een gegronde klacht wordt er naar gestreefd om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klager.
  6. De Algemeen Manager formuleert een oplossing/antwoord en legt dit ter bespreking voor aan de betreffende partijen.
  7. De Algemeen Manager antwoordt maximaal één maand na het ontvangen van de klacht. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan wordt dit gecommuniceerd naar de klager.
  8. Blijft na de afhandeling van de klacht, de klacht nog bestaan, dan kan de klager bij Zorggroep Perspectief de flyer opvragen van Klachtenportaal Zorg. Hier kan de klacht ingediend worden, nadat bovenstaande procedure is doorlopen. Klachtenportaal Zorg zal de klacht verder in behandeling nemen. 

Contactgegevens

Bezoekadres
Oosterbroek 1

9761 TG Eelde

Postadres
Postbus 203
9760 AA Eelde

0592 - 300249
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.